pijl

Opleverkeuringen

Opleverkeuringen in de bouw vinden overal plaats. Of het nu gaat om een nieuwbouw woning, kantoorgebouw of renovatieprojecten, bij Schuurman Bouwadvies kan u voor elk soort opleverkeuring terecht.

Om te zorgen dat u krijgt waarvoor u hebt betaald, is er een oplevering een oplevering.
Tijdens deze oplevering controleren wij of uw huis of kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen en of het conform het contract is uitgevoerd.
U en de bouwer/projectontwikkelaar hebben beide belang bij een goede en juiste oplevering. Hierbij is de steun van een professional een goed middel om voor u het beste resultaat uit de oplevering te halen.

Wij vinden het belangrijk dat voor een goede oplevering het vooraf doornemen van de contractstukken (technische omschrijving, tekeningen en koperskeuzes etc) een pre is.


Ook controle tijdens de bouw/renovatie behoort tot de mogelijkheden.

Wat is opleveren?

De oplevering is het formele einde van de bouw of renovatie voor de aannemer. Bij deze oplevering  wordt de woning of gebouw aan u overgedragen en accepteert u de woning of gebouw, bij de oplevering ontvangt u de sleutel en wordt u officieel eigenaar. De op- en aanmerkingen tijdens de oplevering worden door een vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar tijdens de eindoplevering in het "Proces Verbaal van Oplevering" genoteerd. Deze op- en aanmerkingen moeten door de aannemer binnen een contractueel afgesproken tijd worden verholpen.

De inspectie bij de oplevering is visueel. Zaken welke tijdens de oplevering niet visueel geconstateerd kunnen worden gelden “als verborgen gebreken” en hierover kunt u later altijd reclameren.

Hoe verloopt een oplevering?

Tijdens de oplevering wordt er met u en een vertegenwoordiger van de bouwer/Projectontwikklaar een rondgang door en om het huis/gebouw gedaan. Tijdens de rondgang wordt er visueel gekeken op afwijkingen en gebreken. De bouwkundige van Schuurman Bouwadvies treedt tijdens de rondgang op als uw adviseur en zal mede met u de woning/gebouw inspecteren. Ook zal de bouwkundige van Schuurman Bouwadvies de afwijkingen en gebreken notuleren.
De vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar zal deze gebreken ook vermelden op het proces verbaal van oplevering. Na de rondgang zal de bouwkundige van Schuurman Bouwadvies er op toezien dat alle afwijkingen, gebreken en opmerkingen juist in het procesverbaal vermeld worden. Deze rondgang van een nieuwbouwhuis duurt ca 2 uur, afhankelijk van de grote en de kwaliteit van de woning. Voor een kantoorpand zal dit geheel afhankelijk zijn van de grootte van het pand.
 

Proces-verbaal van oplevering nieuwbouw.

Het proces-verbaal van oplevering is een officieel document, dat opgesteld wordt tijdens en aan de hand van de oplevering. Dit document vermeldt o.a. de datum van oplevering en de geconstateerde afwijkingen en gebreken. Hierop wordt ook vermeld welke stukken u bij de oplevering overhandigd krijgt (b.v. gebruiksinstructies en revisietekeningen). Ook geeft het u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Het document wordt door de opleverende partij en de ontvangende partij (u) ondertekend.
In praktijk zal het zeer moeilijk zijn om beschadiging en andere zaken, die niet onder garantie en de term “verborgen gebreken” vallen en niet vermeld zijn in PVO verholpen of aangepast te krijgen.
Het proces verbaal is een juridisch stuk dat zal dienden voor de oplevering van de genoemde punten en onderlegger zal zijn bij eventuele juridische geschillen.