Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP)

Duurzaam en veilig vastgoedbeheer is voor een VvE een van de belangrijkste doelstellingen. Door het uitvoeren van het juiste onderhoud op het juiste moment blijft de technische conditie van gebouwen en installaties op peil. Het structureel plannen van onderhoudswerkzaamheden en het reserveren van de financiële middelen die daarvoor nodig zijn is daarom essentieel. Nu, maar zeker ook in de toekomst. De basis voor adequaat technisch beheer is een goede meerjaren-onderhoudsplanning: een MJOP. Met een MJOP op maat kan uw VvE rekenen op een gedegen en duurzaam onderhoudsadvies met een onderhoudsplanning van 15 jaar.

 

Hoe pakt Schuurman Bouwadvies dat aan?

Een startgesprek is de eerste stap, waarna we een visuele inspectie uitvoeren en een conditiemeting. Op basis daarvan stellen wij een meerjaren-onderhoudsplanning, met het bepalen van de hoeveelheden aan de hand van tekeningen de bijbehorende begroting op. Elk jaar actualiseren we de MJOP met nieuwe informatie. Wij rapporteren jaarlijks welke onderhoudsactiviteiten het komend jaar uitgevoerd moeten worden middels een jaarplan en wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden binnen de door u gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit) worden uitgevoerd.

 

Wat zijn de voordelen van een MJOP voor u?

U heeft een overzichtelijk beeld van hoeveelheden, huidige staat van onderhoud, theoretische levensduur en vervangingstermijnen en het benodigd regulier onderhoud van alle bouwdelen;

Aan elke onderhouds- of vervangingsactiviteit koppelen wij een planning en een richtprijs, zodat u op de hoogte bent van de kosten in tijd per activiteit. Daarmee zijn onverwachte grote uitgaven verleden tijd;

Wij plannen zoveel mogelijk activiteiten die dezelfde hulpmiddelen vereisen (bijv. een steiger) gelijktijdig in. Dat levert u een aanzienlijke kostenbesparing op;

Bij inzage in het huidige saldo van uw reserveringsfonds en de maandelijkse opbouw hiervan, koppelen wij deze informatie aan onze kostenplanningen. Op deze manier kunt u in één oogopslag zien of uw huidige reserveringsfonds samen met de eigen bijdrage toereikend is.

 


Naar een groen MJOP en een concrete duurzaamheidsaanpak voor uw VvE?

Hoe gaat u als VvE concreet aan de slag met uw verduurzamingsproces? Welke subsidies zijn er, hoe komt u hiervoor in aanmerking en hoe vraagt u deze aan? Wat zijn de wettelijke bepalingen waaraan u moet voldoen? Welke investeringen moet uw VvE doen en hoe is de financiering geregeld? Wanneer uw VvE duurzame stappen wil zetten, begeleidt Schuurman Bouwadvies uw VvE naar een groen MJOP waarin duurzame energiereducerende maatregelen op een effectieve manier worden geïntegreerd in de meerjarenonderhouds- én investeringsbegroting. U benut onderhoudsmomenten door tegelijk extra energiebesparende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van isolatieglas wanneer de kozijnen geschilderd worden. Bovendien heeft u inzicht in de investeringen en in de kostenbesparingen die deze maatregelen opleveren. Zo zet u de juiste stap naar een groen MJOP voor uw VvE.

 

Energie Bespaarlening en rijkssubsidies

Wanneer uw VvE besluit tot verduurzaming, leidt dat in de toekomst tot een waardevermeerdering, een lagere energierekening én minder onderhoudskosten. Natuurlijk vraagt dit proces om een investering. Omdat verduurzaming vanuit de overheid wordt gestimuleerd, kunnen VvE’s aanspraak maken op diverse rijkssubsidies voor de uitvoering van hun energiebesparende maatregelen. Ook is er de Energie Bespaarlening. Deze lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds en biedt VvE’s de mogelijkheid het duurzame maatregelenpakket op basis van een lage rente te financieren. Vizier VvE Beheer heeft niet alleen de kennis in huis om uw noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te koppelen aan het implementeren van energiebesparende maatregelen, maar adviseert uw VvE ook heel concreet over de wettelijke vereisten en de mogelijkheden tot financiering.

 


Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen.