M(eer)J(aren)O(onderhoud)P(lan)

Meerjaren onderhoudsplanning is erg belangrijk!

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE (vereniging van eigenaren), woning, bedrijf, kerkgebouw, schoolgebouw of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatse wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter. Op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 50 jaar). Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiƫle reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud.

Blijvend actueel

Om ervoor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het raadzaam om de MJOP jaarlijks bij te werken. Elke 3 jaar vindt een algehele herinspectie plaats. De kosten hiervoor worden opgenomen in de MJOP. Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt. De inspectie wordt uitgevoerd conform de NEN 2767 en ook als zodanig verwerkt in de MJOP.

Technisch beheer

De mogelijkheid is aanwezig om voor u alle voorkomende werkzaamheden vanuit de MJOP te begeleiden. Ook wat betreft de bouwbegeleiding is vele jaren ervaring binnen het bedrijf aanwezig..