Aan- en verkoopkeuring

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek Garantie. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto’s, wordt digitaal verzonden, en indien gewenst per post opgestuurd.
Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, is er een checklist opgesteld. Tijdens de bouwkundige keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecheckt!
De bouwkundige inspecteur van Schuurman Bouwadvies is goed opgeleid, heeft daarnaast 28 jaar ervaring in de bouw en kent dus het klappen van de zweep. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!
Vandaag gebeld is snel gekeurd en geeft u zekerheid en onderbouwing bij het nemen van uw beslissing of in de onderhandelingen.

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

Fundering (beperkt en visueel), kruipruimte (beperkt) en vloeren (mits toegankelijk); 
Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte; 
Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien; 
Vochtmetingen m.b.t. houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht; 
Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen; 
Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie; 
Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.; 
Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie; 
Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie; 
Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken; 
Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen; 
Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen; 
Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.; 
Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten (energetisch).

Binnen 48 uur een rapport in uw (e-)mailbox

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt u direct al een indruk van de conditie van de zaken zoals die hier boven benoemd zijn. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt u binnen 48 uur na de keuring per mail. Het bouwkundige rapport geeft u inzicht in de staat van de woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 10 jaar.
De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Tevens zal worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn om de woning eneregtisch te verbeteren, eveneens voorzien van een kostenraming.
Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.